Puffy Çağlayan Gurup Markasıdır. www.caglayanpuffy.com

 

  Sürdürülebilir ve gelişime açık bir gelecek için, faaliyetimiz esnasında çevrede oluşması muhtemel olumsuzlukları minumuma indirebilmek amacıyla gerekli tüm önlemleri almak faaliyetimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

   Bu amaçla;

 

  Çevre ile ilgili tüm kanun ve Prosedürlere uyulur.

 

  Üretim amaçlı projeler hazırlanırken olası çevresel etkiler dikkate alınır ve olası kirlilikler meydana gelmeden kayanğında önlenmeye çalışılır.

 

  Faaliyetlerimiz esnasında meydana gelebilecek katı, sıvı, ve gaz atıklar ile ilgili geri kazanım faaliyetleri Prosedürler çerçevesinde yerine getirilir.

 

  Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları ile ilgili tedbirler alınır ve her yıl hedefler korunarak sürekli iyileştirme sağlanır.

 

  Puffy bir Çağlayan Kimya ve İnş. San. Tic. A.Ş. markasıdır.